2310

פרויקט מעלה הזיתים, ירושלים

מפרט דירה טיפוסית 5 חדרים

דירה מס' 6,11,16

לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973, תיקון התשמ"ד 1984.

 

נספח לחוזה בין: קדומים 3000 חברה לבנין בע"מ

לבין: __________________________________________

מתאריך _________________, שנחתם ב ________________

 

1.       פרט זיהוי

הישוב: ירושלים שכונת "מעלה הזיתים".
מגרש מס': 29989 לפי תוכנית בנין ערים מס' 4689.
בעל הקרקע: ד"ר ארוינג מוסקוביץ.
הזכות שהקונה רוכש בדירה: חכירה. המחכיר: ד"ר ארווין מוסקוביץ.
תקופת החכירה: 196 שנה. תחילת החכירה: עם מסירת החזקה בדירה.
מס מבנה מס דירה, קומה ________
שטח הדירה לפי תכנית מצורפת.
עורך הבקשה להיתר בניה: אדריכל דן יזרעאלי.

ב.       תאור הבנין, הדירה, ציוד ואביזריה

1.             תאור הבנין:

            בנין רב משפחתי

            מספר חדרי מדרגות – 1.

               מספר דירות לכל חדר מדרגות –  עד 23 דירות.

               מספר קומות מרתף – חניון במפלס אחד.

               מספר כולל של קומות מעל הקרקע 5.

               מתקנים על הגג המשותף: קולטים לאנרגיה סולרית ודודי שמש, וכל מתקן אחר אשר יידרש עי' הרשויות או לצורך התקנת מערכות מרכזית לפי דרישות המתכננים.

               בנין אין דירות שלא למגורים.

               תוכניות מצורפות כחלק בלתי נפרד של תיאור זה התכניות הבאות:

          תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 1:100.
המידות בתוכניות הם מידות ברוטו לבניה בין בלוקים או קירות ועמודים מהם יש להפחית עובי טיח או ציפוי וחיפוי אחר.

          תוכנית חניון, קומה טיפוסית וקומת הגג בק.מ. 1:200. המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה הפנימית של דירות אחרים, בתנאי שלא ישנו את חזית הבנין או שטחים ברכוש המשותף. חלקים מהגגות צמודים לדירות פנטהאוס.

            תוכנית המגרש כפי שנדרש בתוכנית ההגשה לרשות המקומית.

            השטחים ו/או החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (כהגדרתו בחוק המקרקעין) מסומנים בתשריט ומופיעים בפרק ג'. מדובר בשטחים כמו: גגות מעל דירות הפנטהאוס,  גינות דירות הגן, מרפסות צמודות, חדרי מכונות ומעלית, חלקים מהחניון והמחסנים.
זכויות הבניה יהיו בכל עת ושלב שייכים למוכר והוא יהיה רשאי (אך לא חייב) לבנות קומות ויחידות מגורים נוספות בכל עת שיחפוץ.

א.        דירה – פירושה חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, לעסק או לכל צורך אחר.

ב.         סטיות בשיעור של % 2 בין מידות הבנין המופיעות בתכניות ובין המידות למעשה, וכן סטיות בשיעור % 5 בין הכמויות ומידות האביזרים במפרט והכמויות והמידות למעשה הן סבירות, ולא יחשבו כסטייה מתיאור זה.

ג.          כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה.

2.       תיאור המבנה:

2.1              יסודות: מיקרופיילס ו/או לפי הנחיות המתכנן.

2.2              מסד: בטון.

2.3              מקלט: ממד' – כלול בדירה.

2.4              קומת עמודים: אין. יש חניון.

2.5              קירות חוץ: קירות בטון או בלוקים או איטונג בחיפוי אבן נסורה מסותתת עם בידוד תרמי ולוחות גבס.

2.6              קירות הפרדה בין דירות: קירות עובי 20 סמ'.
קירות מפרידים בין דירות לחדר מדרגות: קירות בטון או בלוקים.

2.7              מחיצות: חומר: בלוקי בטון או איטונג או גבס או לוחות גבס (בממד' קיר בטון).

2.8              תקרות: בטון בעובי לפי תכנית מהנדס, תקרות מונמכות מלוחות גבס.

2.9              בידוד ואיטום הגג: תואם דרישות תקן ישראלי.

2.10          חדר מדרגות:

2.10.1    מדרגות: שיש לפי החלטת המתכנן.
משטחי ביניים ומעברים: תואם למדרגות.

2.10.2    מעקות: ברזל צבוע לפי בחירת אדריכל.

2.10.3    צפוי קירות חדר מדרגות: לוחות שיש עד לגובה לפי החלטת המתכנן. בקירות משולבים ארונות מתכת לצנרת תשתית.

2.10.4    ציפוי מבואה פנימית לבנין: חיפוי שיש לפי החלטת המתכנן.

2.10.5    דלת כניסה ראשית לבנין: יש דלת אלומיניום וזכוכית כולל מערכת אינטרקום וידאו.

2.10.6    גישה לגג דרך חדר מדרגות.

2.11     ציפוי קירות חוץ:

2.11.1    אבן בסיתות טלטיש עם קטעי טיח חוץ לפי בחירת האדריכל.

2.11.2    ריצוף כניסה לבנין ומבואות לדירות: תואם לתכנון אדריכלי.

3.       תאור הדירה

3.1         דירה בת 5 חדרים בשטח לפי התכניות המצורפות.

3.2         בדירה: הול כניסה, חדר דיור עם יציאה למרפסת, מטבח עם מרפסת שירות, 4 חדרי שינה (אחד מהם ממ"ד, חדר אמבטיה, חדר שירותי הורים, חדר שירותי אורחים).

3.3         גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה: לפחות 2.50 מטר למעט בפרוזדורים, בחדרי רחצה ושירות ומתחת להנמכות מקומיות.

3.4         מעקה במרפסות: בתואם לתכנון.

3.5         ציפוי קירות פנים: טיח או גבס (בממד' עפי דרישות הג"א).
סיוד: פוליסיד.

3.6         חיפוי קרמיקה. פרוט גבהים: שירותים ואמבטיות בגובה 1.80.
סוג הקרמיקה: בתואם לבחירת האדריכל או 3 גוונים לבחירה בטרם הבניה.

3.7         צבע שמן: אין.

3.8         ריצוף בדירה: גרניט פורצלן בתואם לבחירת האדריכל או 3 גוונים לבחירה בטרם הבניה.
ציפוי פלסטי אין.
חומר אחר: אין.
שוליים: מחומר הריצוף.

 

3.9         דלתות וחלונות:

 

דלתות

חלונות

תריסים

כניסה

1 פלדלת רגילה או שווה ערך

 

 

חדר דיור

1 אלומיניום הזזה כנף על כנף

 

1 אלומיניום גלילה

חדר הורים

1 פורניר רגילה

1 אלומיניום הזזה כנף על כנף

1 אלומיניום גלילה

חדר שינה

1 רגילה פורניר

1 אלומיניום הזזה כנף על כנף

1 אלומיניום גלילה

חדר משפחה

1 רגילה פורניר

1 אלומיניום הזזה כנף על כנף

1 אלומיניום גלילה

חדר ממ"ד

לפי תקן הגא'

לפי תקן הגא'
אטום, אלומיניום

לפי תקן הגא'
חלון הדף + פלסטיק הזזה

מטבח

 

 

 

חדר אמבטיה

1 פורניר רגילה

 

 

חדר שירותי הורים

1 פורניר רגילה

1 אלומיניום

 

חדר שירותי אורחים

1 פורניר רגילה

 

 

מרפסת שירות

1 אלומיניום רגילה

 

 

 

* בחדר אמבטיה ובחדר שירותי אורחים תותקן "וונטה".

* דלתות משותפות לשני חדרים יכולות להופיע ברשימה של אחד מחדרים אלה ובלבד שהכמות הכללית של הדלתות בדירה תתאים לסה"כ הדלתות המצוינות בטבלה.

* ביציאה למרפסות אפשרי סף מוגבה.

* סף דלת ממ"ד מורם מהריצוף בתואם לדרישת הגא'.

* ממד' – עפ'י דרישות פקהע"ר
* חדר שירותי הורים: אין חלון, יש "וונטה".
* תריס גלילה עם שלבי אלומיניום במילוי פוליאוריתן בתריסים באורך מעל 1.30 מטר יותקן מנוע חשמלי עם אפשרות להפעלה ידנית.

* אלומיניום:
א.   פרופילי קליל 7000 או שווה ערך.
ב.    זגוגיות "בידודית" (כפולה) למעט חדרי רחצה וממ"ד.
ג.    רשתות זבובים בכל הפתחים למעט בחדרי רחצה וממ"ד.

3.9.1        דלת כניסה: כדוגמת פלדלת או שו"ע, עין הצצה -יש, ספרה למספור הדירה -יש, גמר PVC.

3.9.2        דלתות פנימיות: גמר פורניר.

3.9.3        ארונות מטבח ואמבטיה:

אספקה באמצעות הרוכשים.

3.10   סידורים סניטריים:

3.10.1        מטבח:
הכנה בלבד ל -2 כיורים.

3.10.2        חדר אמבטיה:

3.10.2.1        אסלה מונובלוק מחרס גוון לבן סוג א'.

3.10.2.2       מכסה: פלסטיק.

3.10.2.3       שיטת שטיפה: ארגז הדחה דו כמותי.

3.10.2.4       מחזיק ניר טואלט: אין.

3.10.2.5       כיור רחצה: חרס סוג א', גוון לבן.

3.10.2.6       סוללה לכיור מים קרים וחמים: פרח דגם "חמת" או שווה ערך.

3.10.2.7       סבוניה: אין.

3.10.2.8       אמבטיה: אמבט אקרילי או שווה ערך.

3.10.2.9       סוללה למים חמים וקרים חמת או שווה ערך עם צינור גמיש למקלחת.

3.10.2.10   ברז דלי: אין.

3.10.2.11   כיור נטילת ידיים: סוג א' גוון לבן עם ברז מים קרים בלבד.

3.10.2.12   איצטבא או מראה: אין.

3.10.2.13   אביזרי אינסטלציה נוספים: אין.

3.10.3        ביחידת שרותי הורים:

3.10.3.1        אסלה מונובלוק מחרס גוון לבן סוג א'.

3.10.3.2        מכסה פלסטיק.

3.10.3.3        שיטת שטיפה: ארגז הדחה דו כמותי.

3.10.3.4        מחזיק ניר טואלט: אין.

3.10.3.5        כיור רחצה: חרס סוג א' גוון לבן עם סוללה "חמת" או שווה ערך חמים וקרים.

3.10.3.6        סבוניה: אין.

3.10.3.7        מקלחת ראש קבועה: יש, אינטרפוץ 3 דרך "חמת" או שווה ערך.

3.10.3.8        ברז דלי: יש.

3.10.3.9        מחיצה למקלחת: אין.אגנית מרוצפת.

3.10.3.10   איצטבא או מראה: אין.

3.10.4        הכנת חיבור למכונת כביסה כולל: מים קרים והכנה לדלוחין.

3.10.5        מים חמים:

3.10.5.1       דוד שמש בקיבול 150 ליטר חימום עזר עם אלמנט חשמלי. אחריות לתקופה לפי תעודת אחריות של היצרן.
אפשר שהדוד יותקן בדירה עם משאבת סיחרור לקולטים בגג.
חיבור מים חמים: קערות מטבח, כיור רחצה ואמבטיה, מקלחת הורים, כיור רחצה הורים.

3.10.5.2       אספקה מרכזית של מים חמים: אין.

3.10.5.3       סוג בידוד לצנרת חמים: לפי דרישת המתכנן.

3.10.5.4       אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה: אין.

3.10.5.5       מונה מים לדירה: הכנה בלבד לפי דרישת הרשות. המונה על חשבון הרוכש.

3.10.5.6       חומר צינורות: חמים וקרים פקסגול או שוה ערך, שופכין/דלוחין C.V.P או "גבריט" הכל בתואם לתכנון.

3.10.5.7       מתלה כביסה דירתי: אין.

3.11   אינסטלציה חשמלית

3.11.1        כניסה לדירה: נק' מאור: 1.
לחצן להדלקת אור בחדר מדרגות מתוך הדירה: יש.
אינטרקום: מערכת אינטרקום וידאו לכל דירה.

3.11.2        פרוזדור: נקודת מאור 3.

3.11.3        חדר דיור:  נק' מאור רגילות: 2.
חיבור קיר מאור: 3, חיבור קיר אחר: 1 שקע כח.
נקודת טלויזיה: 1, נקודת טלפון 1, תריס חשמלי 1.

3.11.4        מרפסת דיור: נקודת מאור: 4, חיבור קיר מוגן: 1.

3.11.5        חדר שינה הורים: נק' מאור 1, חיבורי קיר 3, חיבור קיר כוח: 1.
נקודת טלויזיה: 1, נקודת טלפון: 1.

3.11.6        בכל חדר שינה: נקודת מאור: 1, חיבור קיר מאור: 3 חיבור קיר כוח: 1.
נקודת טלויזיה: 1, נקודת טלפון: 1.

3.11.7        חדר ממ"ד: נק' מאור 1, חיבור קיר  מאור: 3, חיבור קיר כח 1.
נקודת טלויזיה: 1, נקודת טלפון: 1.

3.11.8        מטבח: נקודת מאור: 2, חיבור קיר מאור: 1, חיבור קיר כח: 5.
נקודת טלפון: 1.

3.11.9        פינת אוכל: נקודת מאור 1, חיבור קיר מאור: 1.

3.11.10    בכל חדר אמבטיה: נק' מאור עם ארמטורה: 1, נק' לחימום עם תנור.
חיבור קיר מוגן: 1, נקודת חיבור לוונטה 1 במידת הצורך.

3.11.11    חדר שירותים: נקודת מאור: 1, נקודת חיבור לוונטה: 1 במידת הצורך.

3.11.12    מרפסת מטבח: נקודת מאור: 1, חיבור קיר מאור: 1, חיבור קיר כח: 2.

3.11.13    חיבור לדוד מים חמים: יש.

3.11.14    פעמון: גונג.

3.11.15    שעון שבת דירתי: יש, 2 יחידות.

3.11.16    טלויזיה: הכנה להתחברות מרכזית לאנטנה מרכזית ו/או כבלים טל"כ _

3.11.17    טלפון חוץ: הכנת צנורות כנדרש עי' בזק.

3.11.18    מפסיקי הזרם: רגילים.

3.11.19     הכנה למיזוג אויר: יש.

3.11.20    חיבור חשמלי: 3 X 25 אמפר.

4.       חיבורי תשתית, שירותים מרכזיים, עבודות פיתוח ושונות:

4.1         חיבור לקו מים מרכזי - יש. מונה מים לבית - אין. מונה לגינה - אין.

4.2         חיבור לביוב מרכזי: יש.

4.3         חיבור הבנין לרשת החשמל: בהתאם להוראות חב' החשמל.
המחיר כולל חיבור הדירה לרשת (עי' היזם) המחיר לא כולל התקנת מונה.

4.4         מתקן לתלית כביסה: אין.

4.5         מקום לריכוז אשפה: בתואם לדרישת הרשויות.

4.6         הכנה לאספקת גז: יש. סידור מרכזי.

4.7         חימום מרכזי דירתי: יש תנור הסקה דירתי משולב (עם חימום מים לצריכה) רדיאטורים אלומיניום בחדרים. מיקום התנור בדירה לפי קביעת המתכנן.

4.8         קרור מרכזי: הכנה למערכת מיזוג אויר דירתית.

4.9         מעלית: יש. מס' תחנות: בתואם לבנין.
פיקוד שבת: יש.

4.10     חניה למכוניות: חניות מקורות בתואם להיתר. הצמדת חניות לדירות לפי החלטת החברה.
אין מקומות חניה מחוץ למגרש.

4.11     תאור כללי של פיתוח המגרש:

4.12.1        גינה- אדמת גן בלבד.

4.12.2        רשת השקיה – אין. בגינות פרטיות - ברז גן.

4.12.3        שבילים: אין בגינות הפרטיות.

4.12.4        בגינות הפרטיות יותקנו שוחות ביוב וניקוז המשרתים את הבנין.

4.13     גדרות וקירות בגבולות המגרש: בתואם לתכנון והיתר הבניה.

4.14     תאי דואר:
מאלומיניום לפי דרישות תקן ישראלי. מיקום לפי קביעת האדריכל.

ג.        רכוש משותף.
1. במגרש יירשם בית משותף רב אגפי לפי תקנון מוסכם ובהתאם לאמור בחוזה הרכישה ובנספחיו.

החלקים המוצאים מהרכוש המשותף כוללים את המחסנים, מקומות החניה, מרפסות הגג וגינות – הכל כמפורט בחוזה הרכישה ובנספחיו, והחברה זכאית לנהוג בחלקים אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכלל זאת, בין השאר, גם להצמידם בצמידות מיוחדת ליחידות אחרות.

2.             החלקים ברכוש המשותף שיוצמדו בצמידות מיוחדת לדירה זאת הינם, כדלקמן:

            2.1 חניה מקורה/לא מקורה המסומנת בתשריט קומת הקרקע המצ"ב במספר זמני ____________;כן/לא.

            2.2 גינה בשטח של כ - ____________________ מ"ר מסומנת בתשריט קומת הקרקע המצ"ב במספר זמני _________________;כן/לא.

            2.3 מחסן בשטח של כ - _______ מ"ר המסומן בתשריט קומת המרתף המצ"ב במספר זמני ________ ;כן/לא.

            מרפסת גג בשטח של כ - __________ מ"ר המסומנת בתשריט קומת פנטהאוז במספר זמני _______________;כן/לא.

3.             שיעור של החלק הבלתי מסוים הצמוד לדירה זאת: בהתאם לאמור בחוזה הרכישה ובנספחיו.

4.             שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו, בהתאם לאמור בחוזה ברכישה ובנספחיו.

5.             סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: בהתאם לאמור בחוזה הרכישה ובנספחיו.

6.             החברה זכאית לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי הניהול של חלקי הרכוש המשותף, שלא הוצמדו בצמידות מיוחדת ליחידות, יהא ע"י חברת ניהול ו/או גוף אחר וכן לקבוע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את שיעור ההשתתפות של כל אחד מרוכשי היחידות בתשלומים לחברת הניהול ו/או לגוף האחר.

הערות:

1.       שטח הדירה:
בכל מקרה שמוזכר המונח של "שטח הדירה" או המונח של "שטח הדירה ברוטו", במסמכי חוק המכר בפרסומים, במסמכים ו/או מצגים אחרים כלשהם, תהיה למונחים אלו המשמעות כדלהלן:
שטח פנים הדירה לרבות השטח שמתחת לקירות חוץ ופנים ומתחת למעקות המרפסות הבלתי מקורות, שטחן של מרפסות מקורות וכן החלק היחסי בשטחי הרכוש המשותף לבית הכולל בין היתר חדרי המדרגות, המבואות הקומתיות, פיר המעלית וכיו"ב.

2.       סטיות במידות וכמויות:
המידות הרשומות בתשריטי המכר הנן מידות בניה (ברוטו) - בין הקירות או של הקיר לפני בצוע הטיח, הציפויים, החיפויים, הבידוד וכיו"ב.

3.       ציון אלמנטים קונסטרוקטיביים בליטות וצינורות.
אלמנטים קונסטרוקטיביים כגון קורות וקירות בטון וכן צינורות בתוך קירות ועמודים, אינם מסומנים בתשריט.
מיקומם הסופי של צנרת מי גשם, צנרת ניקוז, וקולטני ביוב, בקירות ו/או על יד הקירות, יקבעו על פי תכניות הביצוע כך גם מיקומם הסופי של דודי מים חמים.
תיתכן העברה גלויה, אנכית ו/או אופקית למערכות שונות של ביוב, איוורור, ניקוז וכו', מעבר למסומן בתכנית, ובגבהים שונים.

4.       סימונים בתוכניות:
הציוד והריהוט, המופיעים בתכנית זו (רהיטים, כיריים, מקרר, ארונות קיר, מדחס וכיו"ב) משורטטים לצורך המחשה בלבד, וכהצעה למיקומם ואינם כלולים בדירה ועל כן אינם מהווים חלק מהעסקה.
קבועות הסניטציה (ברזים, כיורים, אסלות אמבטיות, וכו') המופיעות בתכנית זו הינם להמחשה בלבד. אין להתייחס למידותיהן מיקומן, או צורתן אלא למפורט במפרט הטכני בלבד.              

5.       חלופות לבחירת החברה:
בכל מקרה שבמסמכי חוק המכר צוינה יותר מאפשרות אחת בתיאור הבנין, הדירה, הציוד החומרים או האביזרים, הבחירה וההחלטה הבלעדית הנה בידי החברה אלא אם צוין במפורט אחרת.
כל פריט ו/או מוצר שלא פורט לגביו סוג, גוון, דגם, יצרן וכיו"ב, הקביעה והבחירה לגבי אותו הפריט ו/או המוצר תהיה בידי החברה.
אין החברה אחראית לגוונים וצבעים של הפריטים ולהתאמתם ההדדית.
אין החברה אחראית על אספקת פריטים או מוצרים שנבחרו או סופקו עי' הקונה ואזלו ממלאי הספק.

6.       חלופות לבחירת הרוכש.
הפרטים והאביזרים הנתונים לבחירת הרוכש הם לבחירה אך ורק מתוך הדגמים שנקבעו עי' החברה.

7.       פריטים מיוחדים בהזמנת הרוכש.
ככל שיוזמנו עי' הרוכש אצל ספק החברה פריטים מיוחדים אשר שונים מהסטנדרט החוזי, יהיה הספק אחראי בלעדית וישירות כלפי הרוכש לגבי פריטים אלה ולחברה לא תהיה בעניין זה כל אחריות מכל סוג שהוא.
ככל שהפריטים המיוחדים המוזכרים לעיל דורשים טיפול מיוחד בהרכבה ו/או בהתקנה, יהיה על הקונה ליידע הכתב את הקבלן המבצע מטעם החברה על הצורך בטיפול מיוחד ולהנחותו בקשר לאופן בצוע ההרכבה ו/או ההתקנה.

8.       סף מוגבה בממד:
בכניסה לממ"ד יותקן סף מוגבה ב 3 סמ' מעל פני הריצוף בהתאם להוראות להתגוננות אזרחית.

9.       סף מוגבה ביציאה למרפסות.
לחברה שיקול דלת בלעדי לקבוע בכל פתחי היציאה למרפסות ו/או לחצרות סף מוגבה מעל פני הריצוף בדירה.

10.     ניקוז החצרות והגינות:
ניקוז החצרות הפרטיות יעשה בנגר עילי דרך חורי הניקוז אשר בגדרות שבגבול המגרש ובקירות שמפרידים בין מפלס למפלס. הרוכש יהיה מנוע מלהפריע לניקוז הנ"ל בדרך כלשהי.

11.     מערכות ציבוריות:
קווי תשתיות לביוב, ניקוז, מים, כיבוי אש, חשמל, תקשורת, גז וכו' לרבות תאי הביקורת וקופסאות ההסתעפות שלהם, עשויים להיות ממוקמים בתוף שטחים פרטיים כגון חניות, חצרות, מחסנים, גינות  וכיו"ב. מיקום הקווים הנ"ל יקבע עי' יועצי החברה עפ' צרכי ואפשרויות התכנון.
בגין כך תירשם זיקת הנאה שתאפשר גישה לתחזוקת מערכות אלה.

12.     מתקנים על גג:
על הגג יקבעו מתקנים כגון מאגרי מים, אנטנת טלויזיה ו/או כל מתקן אחר שיקבע על ידי החברה והמיועד לשרת את הבנין.

13.     סימוני חניות:
מודגש כי אין זהות בין מספרי החניות כפי שסומן בתשריט לבין מספרי הדירות וכי לחברה הזכות למכור את מקומות החניה והמחסנים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

14.     שינויים בתכנון:
החברה רשאית לשנות את התכנון והחלוקה הפנימית של הדירות ו/או של השטחים בבנין לרכישה עי' אחרים, בתנאי שלא ישנו חזית הבית והרכוש המשותף.
יתכנו שינויים בפתחים, בגדלם, מיקומים, מידתם או צורתם, לרבות שינויים, בחזיתות השונות או באופן החלוקה הפנימי ליחידות או במספרן.

15.     התאמה לדרישות החוק:
כל המוצרים והמלאכות המשמשים להקמת הבית והדירה תואמים את דרישות החוק כפי שהוא בתוקף ביום הגשת הבקשה להיתר בניה.

 

_________________                                                   ___________________

   החברה                                                                                הקונה