הליך משפטי אשר מתנהל בבית המשפט לוקח בדרך כלל זמן רב וגוזל מכל צד להליך כוחות נפש עצומים ומשאבים כספיים מרובים.

הגעה להסכם - בין אם נערך על ידי צדדים טרם פרוץ המשבר, במטרה למנוע בעתיד מאבקים משפטיים, ובין אם נערך בעקבות פרוץ המשבר, במטרה למנוע התגוששות בבית המשפט - הוא הפיתרון המשפטי והאנושי האופטימאלי והטוב ביותר. זהו פתרון אופטימאלי גם עבור הצדדים המעורבים בהליך וגם עבור הסובבים אותם. בטח ובטח המדובר בפתרון עבור הילדים.

הנה סקירה קצרה וחלקית של שלושה סוגי הסכמים שכיחים בדיני המשפחה. מבנה ההסכמים הללו רלוונטי גם לנושאים אחרים בהם עוסקים דיני משפחה, כגון סכסוכי ירושה וכן כל סכסוך אחר שמעורבים בו בני משפחה.

הסכם יחסי ממון - הסכם טרום נישואים
חוק יחסי ממון קובע את אופן השיתוף החל על צדדים לאחר נישואיהן. זוג אשר מתכוון להינשא זה לזה רשאי לערוך הסכם יחסי ממון/הסכם טרום נישואין. במסגרת ההסכם ייקבע אופן הסדר הרכושי ביניהם, לרבות מה משותף ומה נפרד. עוד ייקבע מה דינם של נכסים מלפני הנישואין וכן דין הזכויות אשר יצברו בני הזוג תוך כדי הנישואין וכיוצ"ב.

הסכם אותו עורכים בני זוג לפני הנישואין יכול שיאושר בפני רשם נישואין/נוטריון או בית המשפט למשפחה. לאחר הנישואין חובה לאשרר את הסכם בפני בית המשפט למשפחה.

כאשר חותמים על הסכם טרום נישואין מדובר בדרך כלל בזוג בו אחד הצדדים או שניהם הביאו עימם לנישואין ממון ורכוש עליו הם מבקשים להגן. כך גם כאשר מדובר בנישואין שניים, בו לכל אחד מהצדדים ילדים מנישואין קודמים - אז הסכם יחסי ממון הינו בגדר חובה של ממש.

בשנים האחרונות לא מעט זוגות צעירים החלו לחתום באופן הצהרתי על הסכם הקרוי "הסכם לכבוד הדדי". מטרת ההסכם - אשר נוסח בשיתוף פעולה עם ארגון קולך, טוענות רבניות ורבנים אשר תומכים בו - הוא למנוע סירוב גט עתידי באמצעות הטלת סנקציות כספיות מרתיעות על סרבן הגט. החידוש בהסכם לכבוד הדדי הוא קביעת יחסים שוויוניים המתחשבים במשאבים הכספיים והיכולת הכספית בפועל של שני הצדדים, בחיוב מזונות הילדים וכן בקיזוז הכתובה מחלקה של האישה ברכוש. חשוב לציין בהקשר זה כי נכון להיום ההסכם לכבוד הדדי טרם עמד למבחן הפסיקה, אך אין ספק שמדובר בהסכם מרתיע אשר ספק אם מי שחותם עליו יהיה מי שימנע ברגע האמת את הגט מבן זוגו.

הסכם גירושין
רוב התיקים המתנהלים בבית המשפט נגמרים במוקדם או במאוחר בהסכם גירושין. אחוז התיקים אשר בהם יש צורך בפסק דין שיפוטי הינו נמוך משמעותית מההליכים אשר בו ניתן פסק דין להסכם אשר השיגו הצדדים.

הסכם גירושין יכול וישיגו הצדדים בתיווך בית המשפט או במו"מ בין עורכי הדין וכן בהליך גישור מסודר. הרעיון בגישור הוא שהצד השלישי, המגשר, שהוא בדרך כלל עורך דין בעל תעודת מגשר מוסמך ובקיא בתחום המעמד האישי, יסייע לצדדים להגיע להסכמות בעלות תוקף משפטי. ניתן לפנות לגישור בכל שלב של הסכסוך, אך בדרך כלל השופט הוא זה אשר יעודד את המתדיינים לפניו לפנות לגישור.

רבים מתבלבלים בין בורר למגשר. ראוי להדגיש: בשונה מבורר - למגשר, גם אם הוא משפטן, אין כל סמכויות שיפוטיות. כלומר, אין הוא רשאי להכריע ולהחליט עבור הצדדים. כל צד רשאי להפסיק את הגישור באופן חד צדדי ואז ימשיך ההליך המשפטי מהנקודה בו הפסיק.

ההליך ההסכמי, בין אם נערך בין עורכי הדין ובין אם נערך על ידי מגשר, הינו הליך חסוי. כלומר, אסור לחשוף פרטים ולהציג טיוטות מו"מ וכך גם למגשר אסור להעיד ולמסור דין וחשבון מתוך המשא ומתן.

חשוב להבין ולזכור - התנאי להצלחת מו"מ וניהול הליך גישורי הינה התנהלות שבתום לב ושקיפות על ידי שני הצדדים. התנהלות בה צד אחד "עובד" על משנהו, מנצל את תמימותו וחולשתו (ולעיתים אף מנצל את חלון הזמן הזה להברחת נכסים), תביא לפירוק ההידברות והגישור, וחבל. הניזוקים העיקריים מאי הגעה להסכם אלו הצדדים עצמם. אך יש לזכור את נפגעי המשנה ובראשם הילדים אשר רווחתם הנפשית אומרה לעמוד בראש מעיינם של ההורים.

אין באמור בסקירה זו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

ליצירת קשר אישי ומיידי עם עו"ד נורית פוגל-ליאון חייגו ל- 03-9041886 או צרו קשר במייל legalrit@zahav.net.il.