אלימות במשפחה

 

פעמים לא מעטות הרקע לגירושין ו/או למשבר בנישואין הוא בשל אלימות במשפחה. קיימת קשת רחבה של אלימות בגינה ניתן לבקש סעד משפטי מבית המשפט: אלימות פיזית, נפשית, מילולית (לרבות איומים) וכלכלית.  

 

המנגנון המשפטי העומד בפני נפגע במקרה של אלימות המופנית כלפיו הינו הוצאת צו הרחקה.

 

צו הגנה- מהו? לאן מגישים? ומה משמעותו?

החוק הספציפי העוסק בהוצאת צו הגנה הינו החוק למניעת אלימות במשפחה תשנ"א-1991.

 

צו הגנה משמש בדרך כלל כעזרה ראשונה ומטרתה למנוע המשך אלימות כלפי הנתקף.

 

את  צו ההגנה ניתן להגיש לאחת משלשת הערכאות הבאות: בית המשפט לענייני משפחה, בית המשפט השלום או בית הדין הרבני.

 

רוב צווי ההגנה נידונים בבית המשפט למשפחה. לא פעם הוצאת הצו הינה יריעת הפתיחה להליך משפטי כולל לפירוק התא המשפחתי. 

 

במסגרת הצו ניתן לבקש - במקרים בהם יש הצדקה לכך - הרחקה מהבית תוך קביעת רדיוס מהבית אליו נאסר למורחק להתקרב, הרחקה פיזית מהנפגע עצמו, תוך איסור להתקרב אליו עד למרחק שנקבע על ידי בית המשפט, איסור יצירת קשר כלשהוא, ישירות ולא ישירות.

 

לא תמיד יורחק הפוגע מהבית. לעיתים יקבע בית המשפט ערובות להתנהגות טובה, יזהיר ואף יפנה לעיתים לפקידת הסעד לקבלת המלצות דחופות.

 

צו ההגנה לא ניתן באופן אוטומטי. בית המשפט בוחן את הבקשה, מתרשם מאמינות מגיש הבקשה, לרבות בדיקה האם הבקשה לא הוגשה כחלק מטקטיקה שנועדה להשיג יתרונות ורווחים מהירים בהליך הגירושין שמתנהל. הגשת תלונה למשטרה, ולא פעם הרחקה ראשונית על ידי המשטרה לאחר הגשת התלונה, תהווה משקל ראייתי נוסף למתן צו ההגנה.  

 

צו ההגנה הראשוני יינתן בדרך כלל במעמד צד אחד, כאשר בית המשפט קובע דיון במעמד הצדדים תוך שבוע ימים.

 

מלכתחילה צו ההגנה יכול להינתן לתקופה של שלשה חודשים. ניתן לבקש להאריכו  במידת הצורך לתקופות קצובות של שלשה חודשים נוספים ועד לתקופה מקסימאלית של שנה. בית המשפט יקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להארכת הצו. הארכה של חצי שנה ומעלה תלויה ב"נימוקים מיוחדים וחריגים" שיוצגו לבית המשפט.

 

צו מניעה זמני

מנגנון משפטי נוסף בו ניתן לעשות שימוש לצורך הרחקת אדם מביתו, אשתו ולעיתים ילדיו, הוא בקשה למתן צו מניעה. זו תוגש כחלק בלתי מתביעה למזונות, מדור ומדור שלו.

 

האפשרות להגשת הבקשה במסגרת בהליך זה נובעת מזכותה של האישה והילדים לחיים שלווים ובטוחים בביתם, כחלק בלתי נפרד מזכותם למדור אשר על הבעל/אב לספק לבני ביתו.

 

במסגרת בקשה זו ניתן לבקש את אותם סעדים כמו בצו הגנה, אך בשונה מצו הגנה אין הגבלה של זמן על משך קבלת הצו - במידה ובית המשפט סבור כי הוא מוצדק. 

  

צו למניעת הטרדה מאיימת

חוק נוסף העוסק בניעת אלימות במשפחה הינו החוק למניעת הטרדה מאיימת תשס"ב-2001.

 

מטרת חוק זה הוא להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחרותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.

 

בשונה מהחוק למניעת אלימות במשפחה לא מדובר בחוק ספציפי למקרי אלימות בין בני משפחה, כך שעל פי רוב לא נעשה שימוש בחוק זה כאשר בבני משפחה עסקינן.

 

 

אין באמור בסקירה זו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

 

ליצירת קשר אישי ומיידי עם עו"ד נורית פוגל-ליאון חייגו ל- 03-9041886

או צרו קשר במייל   legalrit@zahav.net.il.